แนวคิด

()

รายละเอียด
ไรส์ปาร์ค (Rise Park) ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ด้านหลังเซ็นทรัล ชลบุรี บนถนนทางลัดที่กว้างขวางถึง 24 เมตร ทะลุระหว่างถนนพระยาสัจจาเข้าเซ็นทรัล และออกสู่ถนนเส้นหลักสุขุมวิท ด้วยทำเลที่ตั้ง ซึ่งเป็นย่านใจกลางเมือง ด้านหลังเซ็นทรัล ชลบุรี ก็สามารถดึงดูดทั้งผู้ค้าและผู้ซื้อให้มาจับจ่ายใช้สอย อีกทั้งความสะอาด และการจัดวางโซนร้านค้า ถนนทางเดินที่กว้างขวาง ไม่แออัด น่าสนใจในทุกมุม ทุกซอย รวมถึงการคัดสรรร้านค้าที่น่าสนใจมาลง เพื่อเป็นประโยชน์ทั้งผู้ค้าและผู้จับจ่าย

Benyapha Powerline
TOP