แนวคิด เบญญาภา พาวเวอร์ไลน์

เบญญาภา พาวเวอร์ไลน์
()

บริษัท เบญญาพาวเวอร์ไลน์ จำกัด เดิมใช้ชื่อ บริษัท รวมเลิศเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2531) โดยบริษัทได้ดำเนินการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า แรงสูง ระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตร สำหรับสายส่งแรงดันไฟฟ้า 115 KV, 230 KV และ 500 KV ทั้งในและนอกประเทศ
บริษัท เบญญาพาวเวอร์ไลน์ จำกัด พร้อมทีมงานที่มีประสบการณ์ วิศวกร จำนวนกว่า 10 ท่าน และ ทีมงานก่อสร้างสายส่งที่มีทักษะกว่า 100 ท่าน
ซึ่งปัจจุบัน บริษัท เบญญาพาวเวอร์ไลน์ จำกัด ได้ดำเนินการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 KV, 230 KV และ 500 KV จาก กฟผ. ระหว่างปี พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน รวมแล้วระยะทางกว่า 190 กิโลเมตร งานระหว่างการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ เบญญาภา พาวเวอร์ไลน์

ชื่อบริษัท บริษัท เบญญาภา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

รายละเอียด
1. 115 KV สายส่งไฟฟ้า สัตหีบ 1 – สัตหีบ 2
- ชื่อโครงการ : จัดหาและก่อสร้างสายส่ง 115 KV
- ระยะเวลาโครงการ : กันยายน 2015 ถึง ธันวาคม 2017
- เจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- ขอบเขตของงาน : จัดหาและก่อสร้าง สายส่งไฟฟ้าแรงสูง 11 กิโลเมตร, วงจรคู่ x 1 x 795 MCM Conductor, Shield Wire and OPGW

2. 500 KV สายส่งไฟฟ้า ฉะเชิงเทรา 1 – บางปะกง
- ชื่อโครงการ : จัดหาและก่อสร้างสายส่ง 500 KV
- ระยะเวลาโครงการ : กรกฏาคม 2016 ถึง พฤษภาคม 2018
- สถานที่ตั้ง : จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคกลางของประเทศไทย
- เจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- ขอบเขตของงาน : จัดหาและก่อสร้าง สายส่งไฟฟ้าแรงสูง 22 กิโลเมตร, วงจรคู่ x 4 x 1272 MCM ACSR Conductor, Shield Wire and OPGW

3. 500 KV สายส่งไฟฟ้า สุราษฎร์ธานี 2 – ภูเก็ต 3
ชื่อโครงการ : จัดหาและก่อสร้างสายส่ง 500 KV
ระยะเวลาโครงการ : กุมภาพันธ์ 2017 ถึง สิงหาคม 2019
สถานที่ตั้ง : จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต ภาคใต้ของประเทศไทย
เจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ขอบเขตของงาน : จัดหาและก่อสร้าง สายส่งไฟฟ้าแรงสูง 66 กิโลเมตร, วงจรคู่ x 4 x 1272 MCM ACSR Conductor, Shield Wire and OPGW

Rise Park หลังเซ็นทรัลชลบุรี
TOP