แนวคิด เบญญาภา พาวเวอร์ไลน์

เบญญาภา พาวเวอร์ไลน์
()

บริษัท เบญญาพาวเวอร์ไลน์ จำกัด เดิมใช้ชื่อ บริษัท รวมเลิศเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2531) โดยบริษัทได้ดำเนินการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า แรงสูง ระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตร สำหรับสายส่งแรงดันไฟฟ้า 115 KV, 230 KV และ 500 KV ทั้งในและนอกประเทศ
บริษัท เบญญาพาวเวอร์ไลน์ จำกัด พร้อมทีมงานที่มีประสบการณ์ วิศวกร จำนวนกว่า 10 ท่าน และ ทีมงานก่อสร้างสายส่งที่มีทักษะกว่า 100 ท่าน
ซึ่งปัจจุบัน บริษัท เบญญาพาวเวอร์ไลน์ จำกัด ได้ดำเนินการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 KV, 230 KV และ 500 KV จาก กฟผ. ระหว่างปี พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน รวมแล้วระยะทางกว่า 190 กิโลเมตร งานระหว่างการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ เบญญาภา พาวเวอร์ไลน์

ชื่อบริษัท บริษัท เบญญาภา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

รายละเอียด
1. 115 KV สายส่งไฟฟ้า สัตหีบ 1 – สัตหีบ 2
- ชื่อโครงการ : จัดหาและก่อสร้างสายส่ง 115 KV
- ระยะเวลาโครงการ : กันยายน 2015 ถึง ธันวาคม 2017
- เจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- ขอบเขตของงาน : จัดหาและก่อสร้าง สายส่งไฟฟ้าแรงสูง 11 กิโลเมตร, วงจรคู่ x 1 x 795 MCM Conductor, Shield Wire and OPGW

2. 500 KV สายส่งไฟฟ้า ฉะเชิงเทรา 1 – บางปะกง
- ชื่อโครงการ : จัดหาและก่อสร้างสายส่ง 500 KV
- ระยะเวลาโครงการ : กรกฏาคม 2016 ถึง พฤษภาคม 2018
- สถานที่ตั้ง : จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคกลางของประเทศไทย
- เจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- ขอบเขตของงาน : จัดหาและก่อสร้าง สายส่งไฟฟ้าแรงสูง 22 กิโลเมตร, วงจรคู่ x 4 x 1272 MCM ACSR Conductor, Shield Wire and OPGW

3. 500 KV สายส่งไฟฟ้า สุราษฎร์ธานี 2 – ภูเก็ต 3
ชื่อโครงการ : จัดหาและก่อสร้างสายส่ง 500 KV
ระยะเวลาโครงการ : กุมภาพันธ์ 2017 ถึง สิงหาคม 2019
สถานที่ตั้ง : จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต ภาคใต้ของประเทศไทย
เจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ขอบเขตของงาน : จัดหาและก่อสร้าง สายส่งไฟฟ้าแรงสูง 66 กิโลเมตร, วงจรคู่ x 4 x 1272 MCM ACSR Conductor, Shield Wire and OPGW

4. งานปรับปรุงเพื่อยกระดับสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ลพบุรี - ปากน้ำโพ
ชื่อโครงการ : ปรับปรุงเพื่อยกระดับสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ลพบุรี-ปากน้ำโพ
ระยะเวลาโครงการ : ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564
สถานที่ตั้ง : ลพบุรี ภาคกลางของประเทศไทย
เจ้าของโครงการ : กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ขอบเขตของงาน : จัดหาและก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าและปรับปรุงระยะห่างจากพื้นดิน (การปรับระดับความสูงของตัวนำ)
มูลค่าโครงการ : 135 ล้านบาท

500 kV Gulf SRC Power Plant-Pluak Daeng
ชื่อโครงการ : จัดหาและก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าขนาด 500 kV
ระยะเวลาโครงการ : มกราคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2564
ที่ตั้ง : จังหวัดระยอง ภาคตะวันออกของประเทศไทย
เจ้าของ : กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ขอบเขตงาน : จัดหาและก่อสร้าง 11 Km, 2 Circuit x 4x 1272 MCM ACSR Conductor, Shield Wire and OPGW
มูลค่าโครงการ : 285.00 ล้านบาท

5. 500 kV จอมบึง-บางสะพาน 2 (จากจอมบึง ถึง กม.140)
ชื่อโครงการ : จัดหาและก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าขนาด 500 kV
ระยะเวลาโครงการ : กรกฎาคม 2561 - ตุลาคม 2565
ที่ตั้ง : จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ภาคใต้ของประเทศไทย
เจ้าของ : กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกิจการร่วมค้า XD-HYPEC-SCL-TNP
ขอบเขตงาน : จัดหาและก่อสร้าง 135 Km, 2Circuit x 4x 1272 MCM ACSR Conductor, Shield Wire and OPGW
มูลค่าโครงการ : 1,770.00 ล้านบาท

6. 500 kV สุราษฎร์ธานี 2 - ทุ่งสง
ชื่อโครงการ : จัดหาและก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าขนาด 500 kV
ระยะเวลาโครงการ : มีนาคม 2562-สิงหาคม 2565
ที่ตั้ง : สุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคใต้ของประเทศไทย
เจ้าของ: กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ขอบเขตงาน : จัดหาและก่อสร้าง 135 Km, 2 Circuit x 4x 1272 MCM ACSR Conductor, Shield Wire and OPGW
มูลค่าโครงการ : 1,800.00 ล้านบาท

งานระหว่างก่อสร้าง
500 kV ปลวกแดง-ฉะเชิงเทรา 2
ชื่อโครงการ : จัดหาและก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าขนาด 500 เควี
ระยะเวลาโครงการ : พฤษภาคม 2564 - สิงหาคม 2566
ที่ตั้ง : จังหวัดระยองและฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออกของประเทศไทย
เจ้าของ: กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ขอบเขตงาน : จัดหาและก่อสร้าง 70 Km, 2 Circuit x 4x 1272 MCM ACSR Conductor, Shield Wire and OPGW
มูลค่าโครงการ : 1,150.00 ล้านบาท

Rise Park หลังเซ็นทรัลชลบุรี
TOP