ที่สุดของรางวัลชีวิตในการเป็นผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์

19 มกราคม 2022

ที่สุดของความภูมิใจในชีวิต ที่สุดของรางวัลชีวิตในการเป็นผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์

ที่สุดของความภาคภูมิใจในชีวิต ที่สุดของรางวัลชีวิตในการเป็นผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์และที่สุดของความสุขที่ได้มีลูกค้าที่มีคุณภาพ เปรียบเสมือนเพื่อน เปรียบเสมือนญาติ เมื่อ 10 ปีที่แล้ว ลูกค้ากลุ่มนี้คือผู้มีพระคุณกลุ่มแรกที่ทำให้เบญญาภาเติบโตมาถึงทุกวันนี้ จะมีใครในอาชีพนี้ที่ 10 ปีผ่านไปลูกค้าที่ซื้อบ้านในโครงการได้จัดงานครบรอบ 10 ปี และได้เชิญผู้พัฒนาโครงการมารับโล่พร้อมคำขอบคุณที่พวกเราชาว เบญญาภา ได้สร้างบ้านที่มีคุณภาพ สังคมที่น่าอยู่ ให้กับพวกเขา

ประทับใจจริงๆ ครับ ขอขอบคุณชาวเบญญาภาปิ่นเกล้าทุกคน โดยเฉพาะท่าน พลเรือโท ประสาร ประธานหมู่บ้าน ที่มอบสิ่งดีๆ ให้พวกเราชาวเบญญาภา และเราชาวเบญญาภา พร็อพเพอร์ตี้ ให้สัญญาว่า เราจะดูและลูกค้าของเราด้วยความรับผิดชอบ ด้วยความตั้งใจ เสมือนเพื่อน เสมือนญาติ ให้สมกับรางวัลที่ ชาวเบญญาภาปิ่นเกล้าได้มอบให้กับเรา ขอบคุณมากครับ ขอบคุณจากใจจริง

เส่ย

TOP