งาน Grand Opening The Bazaar

18 มกราคม 2022

บริษัท เบญญาภา พร็อพเพอร์ตี้ , Casalunar Paradiso ร่วมกับ เทศบาลเมืองแสนสุข และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กับกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง (ปล่อยพันธ์ุสัดว์น้ำ) และปลูกป่าชายเลน ประจำปี 2558 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนปากคลองบางโปรง – อ่างศิลา ชลบุรี เมื่อวัน ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558

TOP