คุณธนะศิริ วิไลรัตน์ บรรยายพิเศษ

19 มกราคม 2022

คุณธนะศิริ วิไลรัตน์ บรรยายพิเศษ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและขั้นตอนการก่อสร้าง โครงการ คาซาลูนา พาราดิโซ (บางพระ-ศรีราชา) เพื่อให้ความรู้แก่นิสิต ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เมื่อ 21 พ.ย. 2559

TOP